اخبار

۱۳۹۵/۱۰/۱۲ - ۱۶:۰۰
نسخه مناسب چاپارسال به دوستانتوحيد در حاکميت يکي از مباني کلامي است که نظريه ضرورت استنباط حکومت ديني در انديشه امام خميني بر آن مبتني است؛ چنانچه امام خميني مي فرمايد:حکومت اسلام حکومت قانون است. در اين طرز حکومت، حاکميت منحصر به خداست. (۱)در جاي دگر مي نويسد:

اخبار

مقالات

۱۳۹۵/۱۰/۱۲ - ۱۶:۰۰

حکومت و ولايت به حکم عقل، اختصاص به خداوند دارد و فقط اوست که ولايتش به جعل ديگران استناد پيدا نمي کند؛ ذاتاً داراي حق تدبير انسان ها و اداره امور آن هاست. و چون ولايت از امور اعتباري عقلاني است، لذا ديگران هم با جعل و نصب او مي توانند آن را در اختيار بگيرند. از اين رو وقتي شئون مختلف حکومت، از طرف حق تعالي براي ائمه قرار داده شده است، تصدي ديگران، غاصبانه بوده و هرگونه دخالتي تعدي بر حق غير...

۱۳۹۵/۱۰/۱۲ - ۱۵:۵۹

کودکان برای انجام هر کاری به امکانات لازم برای انجام آن کار نیاز دارند. فرضاً چنانچه کودکی به اندازه‌ی لازم، کمد، قفسه و نظیر اینها در اختیار نداشته باشد، به دشواری می‌تواند اتاقش را آراسته نگاه دارد. بیشتر این امکانات را صرفاً والدین قادرند فراهم کنند، زیرا کودکان نمی‌توانند شخصاً آنها را تهیّه کنند.
والدین باید امکاناتی در اختیار کودکان قرار دهند که آنان به عنوان افرادی رو به رشد، برای...

چند رسانه ای

۱۳۹۴/۰۵/۰۴ - ۱۰:۰۱
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ - ۰۷:۳۶
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ - ۱۰:۰۴